Základní škola a Gymnázim Vodňany - ZŠ Bavorovská

Nacházíte se zde:

Úvod

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách bývalé Základní školy Vodňany - Bavorovská.

Od 1. 1. 2016 došlo ke sloučení naší školy se Základní školou Vodňany - Alešova a Gymnáziem Vodňany . Zároveň došlo ke změně názvu školy na název Základní škola a Gymnázium Vodňany.
Školní rok 2015/2016 proběhne podle učebních plánů a plánů činnosti tak, jak je obě základní školy a gymnázium připravily ještě jako samostatné subjekty. Nedojde ke změnám v organizaci tříd, žáků ani učitelů, v rozvrhu hodin. Chod školních družin ve všech odděleních zůstane nezměněn. Stravování ve školních jídelnách bude zabezpečeno za stávajících podmínek.

Další informace