Základní škola a Gymnázim Vodňany - ZŠ Bavorovská

Nacházíte se zde:

Základní údaje

Oficiální název: Základní škola a Gymnázium Vodňany

Adresa centrály: Alešova 50, 389 01 Vodňany

Adresa pobočky ZŠ v Bavorovské ulici: Bavorovská 1046, 389 01 Vodňany

Ředitelka: Mgr. Jarmila Rybáčková

Bankovní spojení: GE Money Bank 5503009544/0600 

Školní on-line pokladna: GE Money Bank 221209668/0600

IČO: 632 899 38 

RED IZO: 600 063 861

Obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola

Forma vzdělání: denní studium

Organizace školy: úplná s devíti ročníky

Zřizovatel: město Vodňany, Náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany

Školský vzdělávací program: Klíče k životu
Školský vzdělávací program: Učíme se pro budoucnoust

Vnitřní řád školy: ZDE
Další informace